SE

Sök

PRODUKTIONEN AV GORGONZOLA PDO ÖKAR UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2023

Nyheter

07 augusti 2023

1min

31 utsikt

PRODUKTIONEN AV GORGONZOLA PDO ÖKAR UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2023

Produktionen av Gorgonzola PDO per den 30-06-2023 uppgick till 2 520 741 ostar, en ökning med 109 484 ostar (+4,54 %) jämfört med föregående år och 37 205 ostar (+1,50 %) jämfört med 2021.

Positiv var också exportsiffran, som slutade under årets första kvartal med 6 323 ton exporterade per den 31-03-2023, en ökning med 1,15 % jämfört med samma period föregående år. Av dessa nådde 5 454 ton länderna inom EU, vilket är en ökning med 0,8 % jämfört med 2022, medan den återstående delen gick till resten av världen (+3,1 %).

Gorgonzola PDO bekräftas därför som en av de mest populära mejeriprodukterna i Italien och utomlands.