SE

Sök

Gorgonzola DOP left

Skyddad ursprungsbeteckning

Gorgonzolaost, erkänd av Europeiska unionen och upptagen i förteckningen över D.O.P.-produkter, måste för att omfattas av denna beteckning uppfylla de krav på överensstämmelse som anges i produktspecifikationen.

Gorgonzola DOP right

Tillverkad i Italien

Certifiering

Det organ som av ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik har utsetts och bemyndigats att kontrollera dessa krav är CSQA Certificazioni of Thiene. Endast den ost som uppfyller kraven får det intyg om överensstämmelse som gör det möjligt att saluföra produkten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola”.

tassello gorgonzola fresco
Gorgonzola DOP icon dop small

Konsortiet för skydd av Gorgonzola-osten bildades 1970 på uppdrag av den italienska staten och under dess överinseende. Med sina tjänstemän övervakar det att gällande bestämmelser följs och tillämpas fullt ut i Italien och utomlands där ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola” är skyddad.

Namnet "Gorgonzola" åtnjuter fullt skydd.

cupola gorgonzola dop logo rosso

SKYDD

Beteckningen ”Gorgonzola” åtnjuter fullt skydd enligt artikel 1 första stycket i art. 13 i förordning (EG) nr. 510/2006 av rådet, särskilt punkt b, enligt vilken registrerade namn skyddas mot ”alla former av usurpation, imitation eller anspelning, även om produktens verkliga ursprung anges eller om det skyddade namnet är en översättning eller åtföljs av uttryck som ’slag’, ’typ’, ’metod’, ’sätt’, ’imitation’ eller liknande”.

Gorgonzola