SE

Sök

EXPORT 2022: YTTERLIGARE 2 MILJONER  GORGONZOLA PDO-OSTAR I VÄRLDEN (+1,9 %)  FRANKRIKE STÖRSTA IMPORTLANDET EFTER TIO ÅR

Nyheter

17 maj 2023

2min

171 utsikt

EXPORT 2022: YTTERLIGARE 2 MILJONER GORGONZOLA PDO-OSTAR I VÄRLDEN (+1,9 %) FRANKRIKE STÖRSTA IMPORTLANDET EFTER TIO ÅR

Exporten av Gorgonzola PDO ökade med 1,9 % under 2022 med totalt 25 191 ton, vilket motsvarar 2 099 250 exporterade ostar, en värdeökning på cirka 178 miljoner euro (+16,4 % jämfört med 2021).

 

Av mer än de 5 048 000 Gorgonzola PDO-ostar som producerades under 2022 togs ca. 40 % upp av utländska marknader. Förra året skickades italienska blå produkter till 87 länder runt om i världen.

 

Europeiska unionen absorberade en stor del av exporten och registrerade en ökning med 2,7 % 2022, vilket motsvarar 1 811 083 ostar.

 

De två ledande länderna i världen för import av Gorgonzola PDO bekräftas vara Frankrike och Tyskland som ensamma tar upp nästan hälften av all export, fast med en nyhet: Frankrike är nu det största importlandet med 492,393 importerade ostar och överträffar, för första gången sedan 2012, Tysklands 478,816 importerade ostar. Ungern är dock det europeiska land som registrerar den största tillväxten med en ökning på 57,7 %.

 

Utanför Europas geografiska gränser bekräftas Japan för andra året i rad som det största landet utanför EU som importerade 461 ton Gorgonzola PDO, en ökning med 29,5 % jämfört med förra året.

 

Utmärkt prestanda av Israel, Thailand, Turkiet, Vietnam, Saudiarabien. Nya marknader växte fram förra året i Azerbajdzjan, Island, Somalia, Nigeria och Kosovo.