SE

Sök

Produktion och Export Som Växer Även under 2020

Nyheter

12 februari 2021

2min

160 utsikt

Produktion och Export Som Växer Även under 2020

År 2020 producerades det 5 100 423 Gorgonzola PDO-ostar, en ökning med 1,49 % (lika med 74 638 ostar) jämfört med 2019 och 5,18 % (lika med 251 120 ostar) jämfört med 2018.  Den första månaden i fjol noterades den högsta månadsproduktionen (492 269 ostar) under de senaste 5 åren.

På regional nivå var mer än två tredjedelar av produktionen (3 616 765 ostar) koncentrerade till Piemonte, resten från de lombardiska provinserna. Resterande produktion, 11.3 % var av Gorgonzola Piccante (576 877 ostar).

De ostarna som var avsedda för utlandet resulterade 2020 i 1 miljon 603 tusen – med en fortsatt ökning  (+2,85 %) jämfört med samma period föregående år (uppgifter till och med 31 oktober 2020).

-”Det var inte så självklart att, under året som präglades av utbrottet av COVID19-pandemin, kunna behålla den positiva trenden i produktion och export. Även med mindre ökningar, har produktionen av Gorgonzola PDO legat långt över 5 milj. ostar vilket nåddes 2019 för första gången, och bekräftar den ständigt växande trenden från de senaste 12 åren.” –kommenterar ordföranden för Gorgonzola-konsortiet, Antonio Auricchio – ”Som ordförande för konsortiet  anser jag att en eloge bör ges till alla  39 associerade företag och till de cirka 1800 gårdar som har säkerställt produktionen av en sådan italiensk förträfflighet som Gorgonzola, samtidigt som de arbetat under svåra förhållanden”.

Europeiska unionen är fortfarande den huvudsakliga exportmarknaden för Gorgonzola PDO och står för 85 % av exportmarknaden, med Tyskland som det största importlandet (486 446 ostar 31-10-2020) följt av Frankrike (341 454 ostar), Spanien (95 948) och Nederländerna (84 740). Exporten till Storbritannien (53 894 ostar) minskade med 21,26 %, vilket till stor del beror på landets brexitpolitik. De största importländerna utanför EU är Japan, följt av Australien och USA.