dop

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Gorgonzolaosten är erkänd av Europeiska unionen som en produkt med skyddad ursprungsbeteckning (kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996). För att åtnjuta denna beteckning är den underkastad villkoren för efterlevnad av bestämmelserna i produktspecifikationen. Intyget om överensstämmelse utfärdas endast för den godkända osten. Intyget gör det möjligt att saluföra produkten med den skyddade ursprungsbeteckningen ”gorgonzola”.

Konsortiet för skydd av gorgonzolaosten bildades 1970 på uppdrag av italienska staten och under dess överinseende. Konsortiet kontrollerar med hjälp av sina egna tillsyningsmän att gällande bestämmelser iakttas och tillämpas fullt ut både i Italien och i länder utanför Italien där ursprungsbeteckningen ”gorgonzola” är skyddad.

Beteckningen ”gorgonzola” åtnjuter fullständigt det skydd som ges av artikel 13.1 i rådets förordning (EG) nr 510/2006, och i synnerhet av punkt b) enligt vilken registrerade beteckningar ska skyddas mot ”varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation” eller dylikt”.

  • Dela på