Portionsförpackad gorgonzolaost

preconfezionato

Allt oftare saluförs gorgonzolaost i färdiga förpackningar.

Att portionsförpacka ost, på samma sätt som andra livsmedel, uppfyller behovet att främja en ”enklare” och ”smidigare” konsumtion.

Finns det några nackdelar i fråga om konsumentsäkerhet?

Nej, snarare endast fördelar! Självklart under förutsättning att förpackningsprocessen sker enligt stränga rutiner.

Uppskärningen i portionsbitar sker under kontrollerade förhållanden först när ostarna har ”putsats och snyggats till”. Denna process sker i strängt kontrollerade miljöer. Ostbitarna skärs upp och separeras således under säkrare förhållanden än vad som vore fallet över disk eller i hemmet.

Emballaget har dessutom till uppgift att skydda produkten. Det begränsar de potentiella kontamineringskällorna till följd av att den uppskurna osten kommer i kontakt med omgivningen.

Sammanfattningsvis går en bättre och längre hållbarhet för produkten hand i hand med lämpliga skyddsåtgärder för konsumenten.

  • Dela på