Mikronäringsämnena hos Gorgonzola SUB

micronutrienti

Gorgonzola SUB är ett livsmedel rikt på mikronäringsämnen som är nödvändiga för vår hälsa, särskilt vad gäller tillskott av vitaminer och mineraler, bland annat kalcium, fosfor och zink.

De vattenlösliga vitaminerna förekommer i mjölkens vätskefas. Ostens innehåll av dessa vitaminer varierar till följd av uppvärmningsprocessen som kännetecknar ystningen. Mjölk är en bra källa till riboflavin (vitamin B2), pantotensyra och, i mindre mängder, folater e vitamin B12.

Bland de fettlösliga vitaminerna i mjölk finner vi retinol och karotener, vilkas innehåll varierar beroende på typen av djurfoder. Mjölk innehåller också tokoferol och vitamin D. Användning av helmjölk vid tillverkning av Gorgonzola SUB gör att osten till stor del bevarar innehållet av lösliga vitaminer.

Några av dessa mikronäringsämnen har förknippats med åtskilliga positiva effekter för den korrekta funktionen av flera vitala delar i vår kropp, t.ex. immunsystemet, nervsystemet, skelettet och det kognitiva systemet.

Att äta Gorgonzola SUB är därför nyttigt ur alla dessa synvinklar.

Särskilt viktigt är att denna ost bidrar till att upprätthålla ett starkt skelett tack vare flera näringsämnen, bl.a. proteiner, zink och, självklart, kalcium och fosfor. Vad gäller kalcium, på samma sätt som för övriga mineraler, räknas inte bara intagen mängd. Av betydelse är även den procentandel som verkligen tas upp av kroppen, som transporteras till verkningsställena och som omsätts till fysiologiskt aktiv form. Denna variabel benämns i allmänhet som ”biotillgänglighet”. Fördelningen av kalcium, magnesium, fosfat och citrat samt deras samspel med proteiner har en avgörande betydelse med avseende på biotillgängligheten, d.v.s. vad gäller upptagning av dessa ämnen i tarmen. I Gorgonzola SUB har kalcium hög biotillgänglighet. Även förhållandet mellan kalcium och fosfor är optimalt i denna ost.

Tack vare den höga halten av vitaminer och mineraler kan Gorgonzola SUB i hög grad räknas som ett livsmedel med utmärkta skyddsegenskaper. Som sådant kan den rekommenderas som en viktig del i en sund och balanserad kost.

  • Dela på