Exporten 2018: Gorgonzola SUB ökar stadigt sedan 2010

gorgonzola3

Exporten av Gorgonzola SUB visar ännu en gång på ett positivt resultat. Under 2018 exporterades 1 750 000 ostar (21 007 ton) vilket är en ökning på 2,4 % jämfört med året innan. Exporten av Gorgonzola SUB ökar stadigt sedan 2010. EU svarar för 86 % av exportmarknaden för produkten, vilket är lika med över 1 512 000 ostar, medan exporten till övriga världen har ökat med 13 % (238 166 ostar). De största exportländerna har varit Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Nederländerna. Av exportländerna utanför EU kommer Japan på första plats med cirka 42 000 ostar följt av USA med 36 812 ostar.

  • Dela på