Cheese! It’s Europe – Excellent Tour

cheeseitseurope2018

Under det tredje året av kampanjen Cheese! It’s Europe hölls under maj och juni månad eventet Excellent Tour i Österrike, Polen, Ungern och Tjeckien. Under detta event presenterades tre ostar SUB. Informationskampanjen Cheese! It’s Europe startade 2015 på initiativ av Gorgonzolakonsortiet tillsammans med Parmigiano Reggiano- och Asiagokonsortiet. Projektet, som samfinansieras av Europeiska kommissionen och italienska staten, har till syfte att marknadsföra italienska ostar SUB i de fyra länder som berörs av eventet.

De tre konsortierna är projektets ansikte utåt och har som mål att sprida kännedom om produkterna SUB genom att understryka vikten av det europeiska systemet för skydd av ursprungsbeteckning och kvalitetskontroll, som är basen för hela kedjan av produkter med skyddad ursprungsbeteckning.

itseurope2

  • Dela på