Ännu fler event märkta Cheese! It’s Europe

Praga-Food-Festival

Den treåriga informationskampanjen Cheese – It’s Europe, som involverar de fyra östeuropeiska länderna Polen, Österrike, Tjeckien och Ungern, har även i år fortsatt med fyra event som har fört de italienska ostarna Gorgonzola SUB, Asiago SUB och Parmigiano Reggiano SUB till Warszawa, Prag, Budapest och Wien.

Excellence Tour gjorde ett stopp i Warszawa på den prestigefyllda restaurangen Endorfina Foksal, där två italienska kockar som bor i Polen, Marco Ghia och Cristina Catese, tillagade flera olika recept med de tre ostarna SUB. De specialinbjudna journalisterna och bloggarna blev tillsammans med den polska programledaren Beata Sadowska hänförda.

Praga-Food-Festival2Det andra eventet ägde rum under Praga Food Festival som hölls 25 till 27 maj i parken Vysehrad i Prag. Under mässans första dag höll kocken Radek Hasman tre matlagningsshower vid montern som var särskilt anordnad för ostarna SUB – Gorgonzola, Parmigiano Reggiano och Asiago. Flera provsmakningsaktiviteter involverade dessutom publik, press och bloggare. Det tredje eventet hölls i Julian Kutos restaurangskola i Wien. Här ledde Christine Reiler (Miss Österrike 2007 och programledare för flera program för TV-stationen ORF) matlagningsevenemanget, där de tre ostarna SUB – Gorgonzola, Parmigiano Reggiano och Asiago – fick var sin bänk och de tre kockarna föreslog lika många recept.

Under det fjärde stoppet i Budapest, på den kända restaurangen Czako Kert, presenterades kampanjen The taste of Dolce Vita, där de tre ostarna SUB fick en framträdande roll under provsmakningarna och vid tillagning av recept för journalister, bloggare, importörer, distributörer och ungerska influencers. De föreslagna kombinationerna var mycket uppskattade och detta bekräftar att de italienska ostarna är väldigt omtyckta av konsumenterna. Under dessa veckor marknadsfördes de tre italienska ostarna SUB hos de viktigaste varuhuskedjorna med informationsdiskar och provsmakningar som hölls av särskilt utbildade värdinnor.

Några uppgifter om exporten av Gorgonzola till de fyra berörda länderna under 2017: Polen konsumerade 545 ton och är det nionde landet i världen vad gäller konsumtionsvolym. Här ökade intresset för osten Gorgonzola SUB otroligt mycket, med hela 300 % jämfört med för 10 år sedan.

Sedan följer Österrike som förra året importerade nästan 500 ton Gorgonzola SUB, därefter Tjeckien som konsumerade 230 ton och, slutligen, Ungern som under 2017 importerade lite mer än 100 ton, men där intresset för osten Gorgonzola SUB ökade enormt med hela 500 % jämfört med för 10 år sedan!

Kampanjen Cheese! It’s Europe startade 2015 på initiativ av Gorgonzolakonsortiet tillsammans med Parmigiano Reggiano- och Asiagokonsortiet. Projektet samfinansieras av Europeiska kommissionen och italienska staten. De tre konsortierna ligger bakom projektet, som har som mål att sprida kännedom om produkterna SUB och understryka vikten av det europeiska systemet för skydd av ursprungsbeteckning och kvalitetskontroll, som är basen för hela kedjan av produkter med skyddad ursprungsbeteckning.

itseurope2

  • Dela på