scopi

Konsortiets mål

Konsortiets mål är att:

  1. skydda och kontrollera tillverkningen och saluföringen av gorgonzolaosten SUB och användningen av dess beteckning;
  2. främja alla lämpliga initiativ som syftar till att skydda den ursprungstypiska karaktären och de speciella egenskaperna mot alla typer av missbruk, illojal konkurrens, förfalskning, felaktig användning av SUB, d.v.s. beteenden som är förbjudna enligt lag;
  3. bedriva samarbete med ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik via tillsyningsmän för att kontrollera, skydda och bevara SUB;
  4. bedriva samarbete med Europeiska unionen, italienska staten, regioner, autonoma provinser, offentliga och privata organ samt med kontrollorganen för SUB för att höja värdet på och skydda SUB genom att ställa den egna organisationen till förfogande;
  5. genomföra initiativ för information, marknadsföring och reklam för att öka kännedomen och konsumtionen på samtliga marknader.

 

  • Dela på