esportazione

Export

Under 1930-talet, som uppvisade en italiensk ostproduktion på sammanlagt ca 200 000 ton, uppnådde gorgonzolatillverkningen sitt rekord på hela 27 000 ton. Det rörde sig om ca 13,5 % av den totala osttillverkningen i Italien. Under samma period exporterades över 60 %, närmare bestämt 16 200 ton.
Gorgonzolaosten blev alltmer vanlig i de engelska och franska hushållen. Dåtidens dagspress bekräftade att den till och med i restaurangen för det brittiska underhuset i London konsumerades avsevärt mer än de andra ostarna.
Italienarna, som vid den tiden var betydligt färre till antalet än idag, konsumerade 370 g gorgonzolaost per person.

Ca 30 % (16 000 ton) är avsedd för export. De viktigaste konsumentländerna är Tyskland och Frankrike som tar emot mer än 50 % av den totala exporten. De följs av Schweiz, Förenade kungariket, Nederländerna, de skandinaviska länder och Spanien när det gäller Europa och därefter av USA och Kanada. Starka köpsignaler kommer även från Fjärran Östern och Australien: Japan och Sydkorea har visat sig vara länder där italienska ostar har rönt störst framgång, i synnerhet gorgonzolaosten, med en import som uppgick till några tusen kg fram till 1990-talet men som nyligen har överstigit 400 ton.

Gorgonzolaosten intar en av topplatserna i den inhemska ostexporten när det gäller ostar tillverkade på komjölk.

  • Dela på